Бабинська громада

Рівненська область, Рівненський район

місцеві податки та місцеві збори

 

БАБИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ГОЩАНСЬКОГО РАЙОНУ

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Двадцята  сесія  сьомого  скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від  24 лютого 2017 року               №  366

 

Про місцеві податки

 та   місцеві  збори

 

         Керуючись Законом України від 20.12.2016 року №1791-УІІІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році», статтями 269-274, 281, 282-288 Податкового кодексу України,  п.24 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та з метою зміцнення доходної частини сільського бюджету за рахунок власних податкових надходжень, Бабинська сільська рада Гощанського району Рівненської області

 

ВИРІШИЛА:

 

І.  Встановити на території Бабинської сільської ради Гощанського району Рівненської області місцеві податки  і місцеві збори та затвердити положення про них згідно з додатками, що додаються:

1. Місцеві податки:

1.1. Податок на майно:

1.1.1. Транспортний податок (додаток 1).

1.1.2. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (дод. 2).

1.1.3. Плата за землю.

1.2. Єдиний податок (додаток 3).

2. Місцеві збори:

2.1. Збір за місця для паркування транспортних засобів (додаток 4).

2.2 Туристичний збір (додаток 5).

ІІ. Визнати такими, що втратили чинність, рішення Бабинської сільської  ради: № 831 від 22 січня 2015р  «Про місцеві податки та місцеві  збори».

ІІІ. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку.

 

 

Сільський голова                                                        О.С.Гречич

                                                                                 

Додаток 1

                                                                                                          до рішення сесії

Бабинської сільської ради

№ 366  від 24 лютого 2017р.

 

ПОЛОЖЕННЯ

про транспортний податок

1. Платники податку.

Платниками  транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі та зареєстровані на території сільської ради.

2. Об’єкт оподаткування.

Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, які використовувались до 5 років і їх вартість становить понад 375 мінімальних заробітних плат.

3. База оподаткування.

Базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування.

5. Ставка податку.

Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування.

6. Податковий період.

Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

7. Порядок обчислення та сплати податку.

Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів оподаткування, які знаходяться у власності фізичних осіб, проводиться органом державної податкової служби за місцем реєстрації платника податку.

8. Порядок обчислення сум податку в разі зміни власника об’єкта оподаткування податком.

У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а для нового власника – починаючи з місяця, в якому виникло право власності.

Орган державної податкової служби надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

9. Порядок сплати податку.

Податок сплачується за місцем реєстрації об’єктів оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

10. Строки сплати податку.

Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується:

а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

         Положення набирає чинності з 1 січня 2017 року.

 

Секретар сільської ради                                             Г.П.Єхало

                                                                                                          Додаток 2

                                                                                     до рішення сесії

Бабинської сільської  ради

№ 366  від 24 лютого 2017р.

 

ПОЛОЖЕННЯ

про податок на нерухоме майно,

відмінне від земельної ділянки

 

1. Платники податку.

Платниками податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості.

Визначення платників податку в разі перебування об’єктів житлової  та/або нежитлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:

а) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;

б) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

в) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

2. Об’єкт оподаткування.

Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, в т.ч. його частка.

Не є об’єктом оподаткування:

а) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності держави або територіальних громад (їх спільній власності);

б) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, визначені законом,  в т.ч. їх частки;

в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;

г) гуртожитки;

ґ) житлова нерухомість непридатна для проживання, в т.ч. у зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно рішення сільської ради;

д) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину;

е) об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках;

є) будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств;

ж) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;

з) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств;

и)  хліви, піднавіси, льохи, гаражі, вбиральні та інші господарські будівлі та споруди, що перебувають у власності фізичних осіб.

 3. База оподаткування.

Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в т.ч. його часток.

База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в т.ч. їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється органом державної податкової служби на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності.

База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в т.ч. їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи з загальної площі об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт.

4. Пільги із сплати податку.

База оподаткування об’єкта житлової, в т.ч. їх часток, що перебувають у власності фізичної особи - платника податку, зменшується:

а) для квартири / квартир, незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів;

б) для житлового будинку / будинків незалежно від їх кількості - на 120 кв. метрів;

в) для різних видів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), – на 180 кв. метрів.

Таке зменшення надається один раз за базовий податковий (звітний) період (рік).

Пільги із сплати податку не надаються на:

- об’єкт/об’єкти оподаткування, якщо площа такого/таких об’єкта/об’єктів перевищує п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі, затвердженої рішенням сесії сільської ради;

- об’єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, використовуються у підприємницькій діяльності).

Сільська рада може встановлювати додаткові пільги з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, що сплачується на території сільської ради з об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних осіб або релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами (положеннями).

До 1 лютого поточного року Бабинська сільська рада подає до органів державної податкової служби за місцезнаходженням об’єкта житлової нерухомості відомості стосовно пільг.

5. Ставка податку.

Ставки податку для об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності:

- фізичних осіб у розмірі 0,3% від мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 кв. м бази оподаткування;

- юридичних осіб у розмірі  0,7% від мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 кв. м бази оподаткування.

Ставка податку для об’єктів нежитлової нерухомості, що перебувають у власності юридичних осіб, становить 0,5% від мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 кв. метр бази оподаткування, для фізичних осіб – підприємців за об’єкти комерційної власності.

6. Податковий період.

Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

7. Порядок обчислення суми податку.

Обчислення суми податку з об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, які знаходяться у власності фізичних осіб, проводиться органом державної податкової служби за місцезнаходженням об’єкта житлової та нежитлової нерухомості.

8. Порядок обчислення сум податку в разі зміни власника об’єкта оподаткування податком.

У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а для нового власника – починаючи з місяця, в якому виникло право власності.

Орган державної податкової служби надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

9. Порядок сплати податку.

Податок сплачується за місцем розташування об’єкта оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

10. Строки сплати податку.

Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується:

а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

Положення набирає чинності з  1 січня 2017 року.

 

Секретар сільської ради                                             Г.П.Єхало

 

Додаток 3

                                                                           до рішення сесії

Бабинської сільської ради

№  366  від 24 лютого 2017р.

 

Положення

про єдиний податок

 

 1. Платники податку.

Платниками єдиного податку є:

- перша група – фізичні особи, які займаються підприємницькою діяльністю, не використовують працю найманих осіб, здійснюють роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або надають побутові послуги населенню та обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 300 000 тис. грн.;

- друга група – фізичні особи-підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

 • не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, що перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;
 • обсяг доходу не перевищує 1 500 000 грн.

 

Не є платниками єдиного податку:

1) суб’єкти господарювання (юридичні та фізичні особи-підприємці), які здійснюють:

 • діяльність з організації, проведення азартних ігор;
 • обмін іноземної валюти;
 • виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів (крім роздрібного продажу паливно-мастильних матеріалів в ємностях до 20 літрів та діяльності фізичних осіб, пов'язаної з роздрібним продажем пива та столових вин);
 • видобуток, виробництво, реалізацію дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, у тому числі органогенного утворення (крім виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння);
 • видобуток, реалізацію корисних копалин, крім реалізації корисних копалин місцевого значення;
 • діяльність у сфері фінансового посередництва, крім діяльності у сфері страхування, яка здійснюється страховими агентами, визначеними Законом України «Про страхування», сюрвейєрами, аварійними комісарами та аджастерами, визначеними розділом III Податкового кодексу;
 • діяльність з управління підприємствами;
 • діяльність з надання послуг пошти (крім кур’єрської діяльності) та зв'язку (крім діяльності, що не підлягає ліцензуванню);
 • діяльність з продажу предметів мистецтва та  антикваріату, діяльність з організації торгів (аукціонів) виробами мистецтва, предметами колекціонування або антикваріату;
 • діяльність з організації, проведення гастрольних заходів;

2) фізичні особи - підприємці, які здійснюють технічні випробування та дослідження, діяльність у сфері аудиту;

3) фізичні особи - підприємці, які надають в оренду земельні ділянки, загальна площа яких перевищує 0,2 гектара, житлові приміщення, загальна площа яких перевищує 100 квадратних метрів, нежитлові приміщення (споруди, будівлі) та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 300 квадратних метрів;

4) страхові (перестрахові) брокери, банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії, інші фінансові установи, визначені законом; реєстратори цінних паперів;

5) суб'єкти господарювання, у статутному капіталі яких сукупність часток, що належать юридичним особам, які не є платниками єдиного податку, дорівнює або перевищує 25 відсотків;

6) представництва, філії, відділення та інші відокремлені підрозділи юридичної особи, яка не є платником єдиного податку;

7) фізичні та юридичні особи - нерезиденти;

8) суб'єкти господарювання, які на день подання заяви про реєстрацію платником єдиного податку мають податковий борг, крім безнадійного податкового боргу, що виник внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

 

 1. Ставка податку.

Ставки єдиного податку встановлюються у відсотках (фіксовані податки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року та у відсотках до доходу (відсоткові ставки).

Для першої групи платників єдиного податку ставка встановлюється в розмірі 10 відсотків розміру прожиткового мінімуму;

Для другої групи платників єдиного податку ставка встановлюється в розмірі 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати.

Відсоткова ставка у розмірі 15% встановлюється для платників єдиного податку першої та другої групи:

 • до суми перевищення обсягу доходу, визначеного для даних груп платників;
 • до доходу, отриманого від провадження діяльності, не зазначеної у свідоцтві платника єдиного податку, віднесеного до першої або другої групи;
 • до доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків;
 • до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не мають права застосовувати спрощену систему оподаткування;
 • до доходу, отриманого платниками І та ІІ групи від провадження діяльності, яка не передбачена для даних груп платників.

У разі, якщо платники єдиного податку першої та другої груп здійснюють кілька видів господарської діяльності та на територіях більш як однієї сільської, селищної або міської ради, застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку.

Якщо платники єдиного податку І групи, які у календарному кварталі перевищили обсяг доходу, визначений для таких платників, з наступного календарного кварталу за заявою переходять на застосування ставки єдиного податку, визначеної для платників ІІ та ІІІ груп, або відмовляються від застосування спрощеної системи оподаткування.

Платники єдиного податку ІІ групи, що перевищили обсяг доходу, визначений для таких платників, з наступного календарного кварталу за заявою переходять на застосування ставки єдиного податку, визначеної для платників ІІІ групи, або відмовляються від застосування спрощеної системи оподаткування.

Такі платники до суми перевищення зобов’язані застосувати ставку єдиного податку у розмірі 15%. Заяву дані платники подають не пізніше 20 числа місяця наступного за календарним кварталом, у якому допущено перевищення обсягу доходів.

3. Податковий період.

Податковим періодом для платників єдиного податку першої і другої груп є календарний рік.

4. Строк та порядок сплати податку.

Платники єдиного податку першої та другої груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансових платежів не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця за місцем податкової адреси. Такі платники можуть здійснити сплату єдиного податку авансовим внеском за весь податковий (звітний) період, але не більш як до кінця поточного звітного року.

5. Особливості справляння єдиного податку.

Платники єдиного податку  звільняються від обов’язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з таких податків і зборів:

а) податку на прибуток підприємств;

         б) податку на доходи  фізичних осіб у частині доходів (об’єкта оподаткування), що отримані в результаті господарської діяльності платника єдиного податку І-ІІІ груп (фізичної особи) та оподатковані згідно законодавства;

         в) податку на додану вартість з операцій з постачання товарів, робіт та послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України,  за винятком податку на додану вартість, що сплачується фізичними та юридичними особами, які обрали ставку оподаткування 2 відсотки;

         г) земельного податку, крім земельного податку за земельні ділянки, що не  використовуються платниками І-ІІ груп для  ведення  господарської діяльності.

Положення набирає чинності з  1 січня 2017 року.

 

 

 

Секретар сільської ради                                             Г.П.Єхало

 

Додаток 4

                                                                           до рішення сесії

Бабинської сільської ради

№ 366 від 24 лютого2017р.

 

ПОЛОЖЕННЯ

про збір за місця для паркування транспортних засобів

 

1. Платники збору.

Платниками збору є юридичні особи, їх філії (відділення, представництва), фізичні особи-підприємці, які згідно з рішенням сільської ради організовують та провадять діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на майданчиках для платного паркування та спеціально відведених автостоянках.

2. Об’єкт і база оподаткування збором.

Об’єктом оподаткування є земельна ділянка, яка спеціально відведена для забезпечення паркування транспортних засобів на автомобільних дорогах загального користування, тротуарах або інших місцях, а також комунальні гаражі, стоянки, паркінги (будівлі, споруди, їх частини), які побудовані за рахунок коштів місцевого бюджету, за винятком площі земельної ділянки, яка відведена для безоплатного паркування транспортних засобів, передбачених статтею 30 Закону України.

Базою оподаткування є площа земельної ділянки, відведена для паркування, а також площа комунальних гаражів, стоянок, паркінгів (будівель, споруд, їх частин), які побудовані за рахунок коштів місцевого бюджету.

3. Ставки збору.

Ставки збору встановлюються за кожний день провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів у гривнях за 1 кв. метр площі земельної ділянки, відведеної для організації та провадження такої діяльності, у розмірі від 0,15% мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

4. Порядок обчислення та строки сплати збору.

Збір сплачується до сільського бюджету щоквартально за місцем розташування спеціально відведеного місця для паркування транспортних засобів. Сума збору за місця для паркування транспортних засобів, обчислена відповідно до податкової декларації за податковий (звітний) квартал сплачується у строки, визначені для квартального податкового періоду.

Платник збору, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що провадить діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на земельній ділянці не за місцем реєстрації такого платника збору, зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як платника збору в органі державної податкової служби за місцезнаходженням земельної ділянки.

5. Податковий період.

Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

Положення набирає чинності з 1 січня 2017 року.

 

Секретар сільської  ради                                            Г.П.Єхало

 

Додаток 5

                                                                           до рішення сесії

Бабинської сільської ради

№  366  від 24 лютого 2017р.

 

ПОЛОЖЕННЯ

про туристичний збір

 

Туристичний збір - це місцевий збір, кошти від якого зараховуються до сільського бюджету.

1. Платники збору

Платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають на територію сільської ради, на якій діє рішення сільської ради про встановлення туристичного збору, та отримують (споживають) послуги з тимчасового проживання (ночівлі) із зобов’язанням залишити місце перебування в зазначений строк.

Платниками збору не можуть бути особи, які:

а) постійно проживають, у тому числі на умовах договорів найму, у селі;

б) особи, які прибули у відрядження;

в) інваліди, діти-інваліди та особи, що супроводжують інвалідів І групи або дітей-інвалідів (не більше одного супроводжуючого);

г) ветерани війни;

ґ) учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

д) діти віком до 18 років.

3. Ставка збору

Ставка встановлюється у розмірі 1% до бази справляння збору, визначеної у п. 4 цього Положення.

4. База справляння збору

Базою справляння є вартість усього періоду проживання (ночівлі) в місцях, визначених пунктом 5 цього Положення, за вирахуванням податку на додану вартість.

До вартості проживання не включаються витрати на харчування чи побутові послуги (прання, чистка, лагодження та прасування одягу, взуття чи білизни), телефонні рахунки, оформлення закордонних паспортів, дозволів на в’їзд (віз), обов’язкове страхування, витрати на усний та письмовий переклади, інші документально оформлені витрати, пов’язані з правилами в’їзду.

5. Податкові агенти

Обов’язки із справляння збору покладено на адміністрацію готелю «Оазис М», який знаходиться по вул. Незалежності в селі Бабин.

6. Особливості справляння збору

Податкові агенти справляють збір під час надання послуг, пов’язаних з тимчасовим проживанням (ночівлею), і зазначають суму сплаченого збору окремим рядком у рахунку (квитанції) на проживання.

7. Порядок сплати збору

Збір сплачується до сільського бюджету щоквартально, за місцем знаходження податкових агентів, згідно податкової декларації за звітний (податковий) квартал.

 

Податковий агент, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що надає послуги з тимчасового проживання (ночівлі) не за місцем реєстрації такого податкового агента, зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як податкового агента туристичного збору в органі державної податкової служби за місцезнаходженням підрозділу.

8. Податковий період.

Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

Положення набирає чинності з  1 січня 2017 року.

 

Секретар сільської ради                                                      Г.П.Єхало

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь