Бабинська громада

Рівненська область, Рівненський район

Ставки земельного податку для фізичних та юридичних осіб на 2017 рік

БАБИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ГОЩАНСЬКОГО РАЙОНУ
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Від 24 лютого 2017 року № 365

 

 «Про затвердження ставок земельного податку  для

фізичних та юридичних осіб на 2017 рік»

 

 

Керуючись  статтями 7,8,10,12,269-289, пунктом 5  прикінцевих положень  Податкового кодексу  України,  керуючись  пунктом 24,34,35  частини 1 статті 26  Закону  України «Про місцеве  самоврядування в  Україні», згідно технічної документації з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів Бабин, Підліски, затвердженої рішенням Бабинської сільської ради №928 19.06.2015 року,  Рясники затвердженої рішенням Рясниківської сільської ради №372 15.06.2015 року, Дмитрівка затвердженої рішенням Рясниківської сільської ради №373 15.06.2015 року, Бабинська сільська рада 

:

ВИРІШИЛА:

 1. Встановити на 2017 рік ставки земельного податку, а саме:
 • для сільськогосподарських угідь в межах населеного пункту 0,3 % від їх нормативної грошової оцінки;
 • за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання – розмірі 1 % від їх нормативної грошової оцінки;
 • за земельні ділянки житлової та громадської забудови для будівництва та обслуговування житлового будинку , господарських будівель і споруд, а також для індивідуального дачного будівництва, для будівництва індивідуальних гаражів в межах населених пунктів – у розмірі 0,03 % від їх нормативної грошової оцінки;
 • за землі комерційного та громадського призначення в розмірі 3% від нормативної грошової оцінки земель населених пунктів;
 • ставку податку за інші земельні ділянки на які проведено нормативну грошову оцінку (незалежно від місця знаходження)  встановити у розмірі 1% від їх нормативної грошової оцінки;
 • ставку податку за земельні ділянки водного та лісогосподарського призначення розташовані за межами населеного пункту нормативну грошову оцінку яких не проведено становити у розмірі 0,3% від нормативно грошової оцінки ріллі по області;
 • ставки земельного податку на земельні ділянки сільськогосподарських угідь, що розміщені за межами населених пунктів встановити: рілля – 0,3%; сіножаті – 1%; пасовища – 1%; багаторічні насадження та індивідуального садівництва – 1%  від нормативної грошової оцінки ;
 • ставки податку на земельні ділянки сільськогосподарського призначення для товарного сільськогосподарського виробництва (паї) встановити 0.3 % від нормативної грошової оцінки.
 • Ставка податку за земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів, встановлюється у розмірі 5 % від нормативної грошової оцінки одинці площі ріллі по  області.
 1. Орендна плата справляється в розмірах передбачених ст. 288 Податкового кодексу України.
 2. Дане рішення оприлюднити в засобах масової інформації.
 3. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища  .

 

 

         Бабинський сільський голова                                           О. Гречич

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток до рішення сесії Бабинської сільської ради Гощанського району Рівненської області від 24.02.2017 № 365

Ставки земельного податку за земельні ділянки на території с. Бабин (за 1 га).

 • Рілля 118,57 грн.
 • Багаторічні насадження 106,37 грн
 • Сіножаті 17,24 грн.
 • Пасовища 22,16 грн.
 • Житлова та громадська забудова 292,80 грн.
 • Для комерційного використання 73920,00 грн.
 •  

Ставки земельного податку за земельні ділянки на території с. Підліски (за 1 га).

 • Рілля 113,95 грн.
 • Багаторічні насадження 150,38 грн.
 • Сіножаті 13,58 грн.
 • Пасовища 20,17 грн.
 • Житлова та громадська забудова 225,60 грн.
 • Для комерційного використання 56640,00 грн.

 

Ставки земельного податку за земельні ділянки на території с. Рясники (за 1 га).

 • Рілля 87,28 грн.
 • Багаторічні насадження 155,95 грн
 • Пасовища 18,64 грн.
 • Житлова та громадська забудова 240,76 грн.
 • Для комерційного використання 60100,80 грн.

 

Ставки земельного податку за земельні ділянки на території с. Дмитрівка (за 1 га).

 • Рілля 100,16 грн.
 • Багаторічні насадження 228,99 грн
 • Пасовища 21,53 грн.
 • Житлова та громадська забудова 233,09 грн.
 • Для комерційного використання 55321,25 грн.

 

Ставки земельного податку за земельні ділянки сільськогосподарського призначення за межами населеного пункту:

 • Рілля 131,33 грн.
 • Сіножаті 19,83 грн.
 • Пасовища 23,04 грн.

Ставки податку за земельні ділянки для товарного сільськогосподарського виробництва (ПАЇ) с. Бабин с.Підліски:

 • Рілля 356,34 грн.
 • Сіножаті 11,18 грн.
 • Пасовища 4,69 грн.

Ставки податку за земельні ділянки для товарного сільськогосподарського виробництва (ПАЇ) с.Рясники с.Дмитрівка:

 • Рілля 241,12 грн.
 • Сіножаті 11,83 грн.

Ставки податку за земельні ділянки під багаторічними насадженнями для індивідуального садівництва за межами населеного пункту:

 • Багаторічні насадження 415,82 грн.
 • Індивідуальне садівництво 415,82 грн.

         

  Секретар сільської ради                                               Г.Єхало

Додаток

 до рішення сесії

                                                                                                                                               № 365         

 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про податок на майно (в частині плати за землю) на

території Бабинської сільської ради

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

       1.1. Дане положення встановлює порядок сплати податку на майно (в частині плати за землю) на території Бабинської сільської ради

      1.2. Податок на майно (в частині плати за землю) на території Бабинської сільської ради  встановлюється згідно Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 року, Податковим Кодексом України № 2755-УІ від 21.12.2010 року (із змінами та доповненнями) далі ПКУ.

 

2. ПЛАТНИКИ ПОДАТКУ (ст.269 ПКУ)

       2.1. Власники земельних ділянок, земельних часток (паїв)

       2.2. Землекористувачі.

 

3. ОБО’ЄКТ ОПОДАТКУВАННЯ (ст.270 ПКУ)

       3.1. Земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні

       3.2. Земельні частки (паї), які перебувають у власності

 

 4. БАЗА ОПОДАТКУВАННЯ (ст.271 ПКУ)

       4.1. Нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого ПКУ

       4.2. Площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку, яких не проведено.

       4.3. Рішення рад щодо нормативної грошової оцінки земельних ділянок, розташованих у межах населених пунктів офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування нормативної грошової оцінки земель або змін (плановий період).В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.

 

5. СТАВКИ ПОДАТКУ (ст.273, ст.277 ПКУ)

       5.1. Оподаткування земельних ділянок, наданих на землях лісогосподарського призначення (незалежно від місцезнаходження) земельним податком

       5.1.1. Податок за лісові землі справляється як складова рентної плати, що визначається податком законодавством.

       5.1.2. Ставки податку за один гектар нелісових земель, які надані у встановленому порядку та використовуються для потреб лісового господарства встановлюються відповідно до пункту 5.2 цього Положення.

       5.2. Ставка земельного податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження)

       5.2.1. Ставка податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, встановлюється у розмірі 1% від їх нормативної грошової оцінки, а для сільськогосподарських угідь -  0,3 % від їх нормативної оцінки.

       5.2.2. Ставка податку встановлюється у розмірі 1 % від їх нормативної грошової оцінки за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності)

       5.3. Ставки земельного податку за земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено

       5.3.1. Ставка податку за земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів, встановлюється у розмірі 5 % від нормативної грошової оцінки одинці площі ріллі по  області.

       5.3.2 Для земельних ділянок, зайнятими житловим фондом, автостоянками для зберігання особистих транспортних засобів громадян, які використовуються без отримання прибутку, гаражно - будівельними та садівницькими товариствами, індивідуальними гаражами, садовими і дачними будинками фізичних осіб, а також за земельні ділянки надані для потреб сільськогосподарського виробництва, водного та лісового господарства, які зайняті виробничими, культурно побутовими, господарськими та іншими будівлями та спорудами - 0,03 % від нормативної грошової оцінки з врахуванням коефіцієнтів індексації.

     5.3.3 Для земельних ділянок комерційного призначення  – 3 % від нормативної грошової оцінки з врахуванням коефіцієнтів індексації

 

6. ПІЛЬГИ ЩОДО СПЛАТИ ЗЕМЕЛЬНОГО ПОДАТКУ

ДЛЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ (ст.281 ПКУ)

       6.1. Від сплати податку звільняються:

       6.1.1. Інваліди першої і другої групи

       6.1.2. Фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років

       6.1.3. Пенсіонери (за віком)

       6.1.4. Ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»

       6.1.5. Фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

       6.2. Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб пунктом 6.1. цього Положення, поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм

       6.2.1. Для ведення особистого селянського господарства – у розмірі не більше як 2 га

       6.2.2. Для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) – не більш як 0,25 га

       6.2.3. Для індивідуального дачного будівництва – не більше як 0,10 га

       6.2.4. Для будівництва індивідуальних гаражів – не більш як 0,01 га

       6.2.5. Для ведення садівництва – не більш як 0,12 га

       6.3. Від сплати податку звільняються на період дії єдиного податку четвертої групи власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику єдиного податку четвертої групи.

    6.4.. Враховуючи норму п.284.1 ст.284 Податкового Кодексу України, додатково встановити наступні пільги щодо сплати земельного податку на території Бабинської сільської ради:.

    6.4.1. Від сплати податку звільняються  фізичні особи:

- учасники  антитерористичної операції та члени сімей загиблих (померлих) учасників АТО.

 

7. ПІЛЬГИ ЩОДО СПЛАТИ ПОДАТКУ ДЛЯ  ЮРИДИЧНИХ ОСІБ (ст.282 ПКУ)

       7.1. Від сплати податку звільняються:

       7.1.1. Санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських організацій інвалідів, реабілітаційні установи громадських організацій інвалідів

       7.1.2. Громадські організації інвалідів України, підприємства та організації, які засновані громадськими організаціями інвалідів та спілками громадських організацій інвалідів і є їх повною власністю, де протягом попереднього календарного місяця кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менше як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці.

       Зазначені підприємства та організації громадських організацій інвалідів мають право застосовувати цю пільгу за наявності дозволу на право користування такою пільгою, який надається уповноваженим органом відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні».

       У разі порушення вимог цієї норми зазначені громадські організації інвалідів, їх підприємства та організації зобов’язані сплатити суми податку за відповідний період, проіндексовані з урахуванням інфляції, а також штрафні санкції згідно із законодавством.

       7.1.3. Бази олімпійської та параолімпійської  підготовки, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.

       7.1.4 Враховуючи норму п.284.1 ст.284 Податкового Кодексу України, додатково встановити :

       Від сплати податку звільняються наступні юридичні особи:

а) Заповідники, в тому числі історично-культурні, національні природні парки, парки державної та комунальної власності, регіональні ландшафтні парки, заповідні урочища, пам’ятки природи, парки пам’ятки садово-паркового мистецтва;

б) дослідницькі господарства науково-дослідницьких установ і навчальних закладів сільськогосподарського профілю та професійно - технічних училищ;

 в) органи державної влади та органи місцевого самоврядування, органи прокуратури, заклади установи  та організації, військові формування, утворені відповідно до законів України, Збройні сили України, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

 г) релігійні організації України, статути( положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, за земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення їх діяльності, а також благодійні організації, створені відповідно до закону, діяльність яких не передбачає одержання прибутків;

 д) дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форм власності і джерел фінансування, заклади культури, науки, освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів.

 

8. ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ, ЯКІ НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ ОПОДАТКУВАННЮ

ЗЕМЕЛЬНИМ ПОДАТКОМ  (ст.283 ПКУ)

       8.1. Не сплачується податок за:

       8.1.1. Сільськогосподарські угіддя зон радіоактивно забруднених територій, визначених відповідно до Закону такими, що зазнали радіоактивного за- бруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи (зон відчуження, безумовного (обов’язкового) відселення, гарантованого добровільного відселення і посиленого радіоекологічного контролю), і хімічно забруднених сільськогосподарських угідь, на які запроваджено обмеження щодо ведення сільського господарства

       8.1.2. Землі сільськогосподарських угідь, що перебувають у тимчасовій консервації або у стадії сільськогосподарського освоєння

       8.1.3. Земельні ділянки державних сортовипробувальних станцій і сорто- дільниць, які використовуються для випробування сортів сільськогосподарських культур

       8.1.4. Землі дорожнього господарства автомобільних доріг загального користування – землі під проїзною частиною, узбіччям, земляним полотном, декоративним озелененням, резервами, кюветами, мостами, штучними спорудами, тунелями, транспортними розв’язками, водопропускними спорудами, підпірними стінками, шумовими екранами, очисними спорудами і розташованими в межах смуг відведення іншими дорожніми спорудами та обладнанням, а також землі, що знаходяться за межами смуг відведення, якщо на них розміщені споруди, що забезпечують функціонування автомобільних доріг, а саме:

       а) паралельні об’їзні дороги, поромні переправи, снігозахисні споруди і насадження, протилавинні та протисельові споруди, вловлюючи з’їзди, захисні насадження, шумові екрани, очисні споруди;

       б) майданчики для стоянки транспорту і відпочинку, склади, гаражі, резервуари для зберігання паливно-мастильних матеріалів, комплекси для зважування великогабаритного транспорту, виробничі бази, штучні та інші споруди, що перебувають у державній власності, власності державних підприємств або власності господарських товариств, у статутному капіталі яких 100 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі

       8.1.5. Земельні ділянки сільськогосподарських підприємств усіх форм власності та фермерських (селянських) господарств, зайняті молодими садами, ягідниками та виноградниками до вступу їх у пору плодоношення, а також гібридними насадженнями, генофондовими колекціями та розсадниками багаторічних плодових насаджень

       8.1.6. Земельні ділянки кладовищ, крематоріїв та колумбаріїв

       8.1.7. Земельні ділянки на яких розташовані дипломатичні представництва, які відповідно до міжнародних договорів (угод), згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, користуються приміщеннями та прилеглими до них земельними ділянками на безоплатній основі

       8.1.8. Земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення діяльності релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку.

 

9.  ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ ПЛАТОЮ ЗА ЗЕМЛЮ (ст.284 ПКУ)

       9.1.Верховна Рада Автономної Республіки Крим та органи місцевого самоврядування встановлюють ставки плати за землю та пільги щодо земельного податку, що сплачується на відповідній території.

       Органи місцевого самоврядування до 25 грудня року, що передує звітному, подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходження земельної ділянки рішення щодо ставок земельного податку та наданих пільг зі сплати земельного податку юридичним та/або фізичним особам.

       Нові зміни щодо зазначеної інформації надаються до 1 числа першого місяця кварталу, що настає за звітним кварталом, у якому відбулися зазначені зміни.

       9.2. Якщо право на пільгу у платника виникає протягом року, то він звільняється від сплати податку починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому виникло це право. У разі втрати права на пільгу протягом року податок сплачується починаючи з місяця, що настає за місцем, у якому втрачено це право.

       9.3. Якщо платники податку, які користуються пільгами з цього податку, надають в оренду земельні ділянки, окремі будівлі, споруди або їх частини, за такі земельні ділянки та земельні ділянки під такими будівлями (їх частинами) сплачується на загальних підставах з урахуванням прибудинкової території.

       Ця норма не поширюється на бюджетні установи у разі надання ними будівель, споруд (їх частин) в тимчасове користування (оренду) іншим бюджетним установам, дошкільним, загальноосвітнім навчальним закладам незалежно від форм власності і джерел фінансування.

            10.ПОДАТКОВИЙ ПЕРІОД ДЛЯ ПЛАТИ ЗА ЗЕМЛЮ  (ст.285 ПКУ)

       10.1. Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік.

       10.2. Базовий податковий (звітний) рік починається з 01 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв’язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців).

11.ПОРЯДОК ОБЧИСЛЕННЯ ПЛАТИ ЗА ЗЕМЛЮ  (ст.286 ПКУ)

       11.1. Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру.

       Центральні органи виконавчої влади що реалізують державну політику у сфері земельних відносин та у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно у сфері будівництва, щомісяця, але не пізніше 10 числа наступного місяця, а також за запитом відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням земельної ділянки подають інформацію, необхідну для обчислення і справляння плати за землю, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

       11.2. Платники плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового Кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями. Подання такої декларації звільняє від обов’язку подання щомісячних декларацій. При по- данні першої декларації (фактичного початку діяльності як платника плати за землю) разом з нею подається довідка (витяг) про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки, а надалі така довідка подається у разі затвердження нової нормативної грошової оцінки землі.

       11.3. Платник плати за землю має право подавати щомісяця звітну податкову декларацію, що звільняє його від обов’язку подання податкової декларації не пізніше 20 лютого поточного року, протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

       11.4. За ново відведені земельні ділянки або за новоукладеними договорами оренди землі платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

       У разі зміни протягом року об’єкта та/або бази оподаткування платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися такі зміни.

       11.5. Нарахування фізичним особам сум податку проводиться контролюючими органами, які видають платникові до 1 липня поточного року податкове повідомлення-рішення про внесення податку за формою, встановленою у порядку визначеному статтею 58 Податкового Кодексу України.

       У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до іншого протягом календарного року податок сплачується попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право на зазначену земельну ділянку, а новим власником – починаючи з місяця, в якому у нового власника виникло право власності.

       У разі переходу право власності на земельну ділянку від одного власника до іншого протягом календарного року контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

       11.6. За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у спільній власності кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується з урахуванням прибудинкової території кожному з таких осіб:

       1) у рівних частинах –якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділена в натурі, або одній з таких осіб-власників, визначеній за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

       2) пропорційно належній частці кожної особи – якщо будівля перебуває у спільній частковій власності;

       3) пропорційно належній частці кожної особи – якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності і поділена в натурі.

       За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у користуванні кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується кожному з них пропорційно тій частині площі будівлі, що знаходиться в їх користуванні, з урахуванням прибудинкової території.

       11.7. Юридична особа зменшує податкові зобов’язання із земельного по датку на суму пільг, які надаються фізичним особам відповідно до пункту 6 цього Положення

- земельні ділянки, що знаходяться у їх власності або постійному користуванні і входять до складу земельних ділянок такої юридичної особи

       Такий порядок також поширюється на визначення податкових зобов’язань із земельного податку юридичною особою за земельні ділянки, які відведенні в порядку, встановленому Законом України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» для безоплатного паркування (зберігання) легкових автомобілів, якими керують інваліди з ураженням опорно-рухового апарату, члени їх сімей, яким відповідно до порядку забезпечення інвалідів автомобілями передано право керування автомобілем та законні представники недієздатних інвалідів або дітей-інвалідів, які перевозять інвалідів (дітей-інвалідів) з ураженням опорно-рухового апарату.

 

12. СТРОК СПЛАТИ ЗА ЗЕМЛЮ  (ст.287 ПКУ)

       12.1. Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою

       У разі припинення права власності або права користування земельною ділянкою плата за землю сплачується за фактичний період перебування землі у власності або користуванні у поточному році.

       12.2. Облік фізичних осіб – платників податку і нарахування відповідних сум проводяться щороку до 1 травня.

       12.3. Податкове зобов’язання щодо плати за землю, визначене у податковій декларації на поточний рік, сплачується рівними частками власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяці.

       12.4. Податкове зобов’язання з плати за землю, визначене у податковій декларації, у тому числі за ново відведенні земельні ділянки, сплачується власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30

календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

       12.5. Податок фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.

       Фізичними особами у сільській та селищній місцевості земельний податок може сплачуватися через каси сільських (селищних) рад за квитанцією про приймання податкових платежів. Форма квитанції встановлюється у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового Кодексу.

       12.6. При переході права власності на будівлю, споруду (їх частину) податок за земельні ділянки, на яких розташовані такі будівлі, споруди (їх частини), з урахуванням прибудинкової території сплачується на загальних підставах з дати державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку.

       12.7. У разі надання в оренду земельних ділянок (у межах населених пунктів), окремих будівель (споруд) або їх частин власниками та землекористувачами, податок за площі, що надаються в оренду, обчисляються з дати укладення договору оренди земельної ділянки або з дати укладення договору оренди будівель (їх частин).

       12.8. Власник нежилого приміщення (його частини) у багатоквартирному жилому будинку сплачує до бюджету податок за площі під такими приміщеннями (їх частинами) з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території з дати державної реєстрації права власності на нерухоме майно.

 

13. ОРЕНДНА ПЛАТА (ст.288 ПКУ)

       13.1. Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки оформлений та зареєстрований відповідно до законодавства.

       Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, які укладають договори оренди землі, повинні до 1 лютого подавати контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки переліки орендарів, з якими укладено договори оренди землі на поточний рік та інформувати відповідний контролюючий орган про укладення нових, внесення змін до існуючих договорів оренди землі та їх розірвання до 1 числа місяця, що настає за місцем, у якому відбулися зазначені зміни.

       Форма надання інформації затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної податкової політики.

       13.2. Платником орендної плати є орендар земельної ділянки

       13.3. Об’єктом оподаткування є земельна ділянка, надана в оренду

       13.4. Розмір та умови внесення орендної плати встановлюються у договорі оренди між орендодавцем (власником) і орендарем.

       13.5. Розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди, але річна сума платежу:

       13.5.1. не може бути меншою 3 відсотків нормативної грошової оцінки;

       13.5.2. не може перевищувати 12 відсотків нормативної грошової оцінки

       13.6. Плата за суборенду земельних ділянок не може перевищувати орендної плати.

       13.7. Податковий період, порядок обчислення орендної плати, строк сплати та порядок її зарахування до бюджетів застосовується відповідно до вимог статей 285 – 287 ПКУ.

14.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКУ

       14.1. Платники податків, їх посадові особи несуть відповідальність у разі вчинення порушень нарахування та сплати земельного податку відповідно до Глави 11 Розділу ІІ Податкового кодексу України.

 

15. ІНДЕКСАЦІЯ НОРМАТИВНОЇ ГРОШОВОЇ ОЦІНКИ

            15.1.Для визначення розміру податку та орендної плати використовується нормативна грошова оцінка земельних ділянок.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, здійснює управління у сфері оцінки земель та земельних ділянок.

             15.2. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, за індексом споживчих цін за попередній рік щороку розраховує величину коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель, на який індексується нормативна грошова оцінка сільськогосподарських угідь, земель населених пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення за станом на 1 січня поточного року, що визначається за формулою:

Кі = І : 100,

де І - індекс споживчих цін за попередній рік.

У разі якщо індекс споживчих цін не перевищує 100 відсотків, такий індекс застосовується із значенням 100.

Коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель застосовується кумулятивно залежно від дати проведення нормативної грошової оцінки земель.

15.3. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин не пізніше 15 січня поточного року забезпечують інформування центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, і власників землі та землекористувачів про щорічну індексацію нормативної грошової оцінки земель.

 

Секретар сільської ради                                                     Г.Єхало

 

 

 

 

 

          

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь